ron rothman.ron rothman

South Florida, 2003

loveandkissesfla
loveandkissesfla

on Chokoloskee
on Chokoloskee

Corksrew Swamp
Corksrew Swamp

egret on the Anhinga Trail (Everglades), Flamingo, FL
egret on the Anhinga Trail (Everglades), Flamingo, FL

Photos by Gallery